En el següent llistat podrà consultar les calderes i els sistemes de control/regulació que són subvencionables pel Pla Renove de Calderes Domèstiques 2018

Llista Renove Calderes 2018 Descarga

Llistat Renove Sistemes de Control 2018 Descarga