En el següent llistat podrà consultar les calderes i els sistemes de control/regulació que són subvencionables pel Pla Renove de Calderes i Equips d'aerotèrmia Domèstics 2019

Llista Calderes i Sistemes de Control 2019

En el següent llistat podrà consultar els equips d'aerotèrmia que són subvencionables pel Pla Renove de Calderes i Equips d'aerotèrmia Domèstics 2019

Llista d'equips d'aerotèrmia 2019