En el següent llistat podrà consultar les calderes i els sistemes de control/regulació que són subvencionables pel Pla Renove de Calderes i Equips d'aerotèrmia Domèstics 2020

EN BREU DISPOSARAN DELS EQUIPS SUBVENCIONABLES PER A l'ANY 2020

En el següent llistat podrà consultar els equips d'aerotèrmia que són subvencionables pel Pla Renove de Calderes i Equips d'aerotèrmia Domèstics 2020

EN BREU DISPOSARAN DELS EQUIPS SUBVENCIONABLES PER A l'ANY 2020