En el següent llistat podrà consultar les calderes i els sistemes de control/regulació que són subvencionables pel Pla Renove de Calderes i Equips d'aerotèrmia Domèstics 2020

Llistat Calderes Subvencionables 2020

Llistat Informatiu Sistemes de Control Calderes 2020

En el següent llistat podrà consultar els equips d'aerotèrmia que són subvencionables pel Pla Renove de Calderes i Equips d'aerotèrmia Domèstics 2020

Llistat Equips d'Aerotèrmia Subvencionables 2020